Inhoudsveranderingen van het Zeegat van Texel over de perioden 1933-1950- ... en de uitgevoerde correcties op de inhoudsveranderingen over de periode 1863-1933

J. Haring, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1953

4 p.
Met bijl.
Rapport (DDWT-BEN-1953.)12