Inhoudsveranderingen Oude Maas 1909-1949

J. Haring, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1953

Gaat na welke veranderingen de rivier in deze periode heeft ondergaan. Probeert met behulp van peilkaarten de natuurlijke aanzanding of uitschuring te berekenen. Bevat tevens een aanvulling over de periode tot 1960.

9 p.
Bijl.
Rapport (DDWT-BEN-1953.)7