Inhoudsveranderingen Noord en Dordtse Kil

J. Haring, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

Geeft de inhoudsveranderingen weer over de periode 1920-1951. Gaat na hoeveel de natuurlijke aanzanding of uitschuring bedraagt in beide rivieren.

11 p.
Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)9
Met bijl.
Omslagtitel: Inhoudsveranderingen Noord, Dordtse Kil