Inhoudsveranderingen in de mond van de Brielse Maas na afsluiting op 3 juli 1950

J. Haring, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

Met bijl.
Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)10
Omslagtitel: Inhoudsveranderingen mond Brielse Maas 1951-1952