Inhouds- en diepteveranderingen Z.W.wateren van Nederland : 1872-1933

Jac. Haring, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1950

Bevat een overzicht van de rapporten van de inhouds- en diepteveranderingen van de Zuid-Westelijke wateren van Nederland over de periode 1872-1933, alsmede een toelichting bij de overzichtskaarten van de zeegaten in dit gebied.

[18] p.
bijl., tab.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1950.)3