Inhouds- en diepteveranderingen van het Krammer - Volkerak over de periode 1948 - 1952

J. Haring, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

13 p.
bijl., tab., fig.
Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)22
Omslagtitel: Noorderslaak - Krammer- Volkerak - Hellegat : inhoudsveranderingen en ontwikkeling geulenstelsel 1948-1962-1969-1970