Inhouds- en diepteveranderingen van de Westerschelde over de periode 1931-1952

J. Haring, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1955

Vervolg op het rapport DDWT-BEN-1948.8 "Inhouds- en diepteveranderingen van de Westerschelde over de periode 1878-1931"

4 p.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1955.)1
Met bijl.