Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Wester-schelde over de periode 1894 - 1921

Jac. Haring, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1948

[21] p.
bijl.
Rapport no. (DDWT-BEN-1948.)7
Omslagtitel: Inhouds- en diepteveranderingen buitenbankengebied van de mond van de Wester-schelde : 1894 - 1921