Inhouds- en diepteveranderingen in de Wester-schelde over de periode 1878 - 1931

Jac. Haring, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1948

Geeft antwoord op de volgende vragen: Is het gebied van de Wester-Schelde in het geheel genomen verdiept of verondiept en hoeveel millioen m3 zand is er dan uitgegaan of ingekomen? Wat is er beneden G.L.W. gebeurd? Wat is er tussen O.H.W. en G.L.W. gebeurd? Zijn de geulen verdiept of verondiept; zijn de geulen verplaatst en in welke richting? Zijn de banken opgehoogd en zijn de banken verplaatst en in welke richting? Hoe groot zijn de inhouds- en diepteveranderingen voor de verschillende vakken en de nevenvloedkommen zoals het Sloe en de Braakman en voor de hooggelegen gronden zoals het Verdronken land van Saaftinge en de Slikken van Hinkelenoord? Waar bevinden zich do gebieden van grote verdieping en waar de gebieden van grote verondieping?

[104] p.
bijl.
Rapport no. (DDWT-BEN-1948.)8
Omslagtitel: Inhouds- en diepteveranderingen Wester-Schelde