Inhouds- en diepteveranderingen in de Oosterschelde over de perioden 1933-1947-1951 ('53)

Jac. Haring, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1953

[69] p.
bijl.
Rapport no. (DDWT-BEN-1953.)13

Bijlagen