Infrastructure in the Netherlands, key figures : edition ...

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Rotterdam : RWS, AVV
2004

ISSN 1573952X
AANWEZIG: 2004- (AVV).