Informatie rond primaire processen

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant, eindverslag Taco Jongeneel

1990

Verschaft inzicht in de werking van enkele primaire processen en de bijbehorende informatiestromen, zodat beheersing en sturing zowel op afdelingsniveau als op strategisch/tactisch niveau mogelijk wordt. Daarvoor is het proces van aanschaf van middelen op de afdelingen Automatisering (RFA) en Interne Zaken (RFI) onder de loep genomen.

34 p., 17 p.bijl.
fig. ; 30 cm