In hoeverre kunnen de Noord en de Kil bij hoge opperwaterafvoeren en afgesloten Oude Maas worden ontlast door verruiming van de Nieuwe Merwede

Ferguson, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
[S.l.] : RWS, DD
1957

[7] p.
bijl.
Nota nr. W-8
Nota DDWT-W-008