Hydrologische trends IJsselmeer

D. Vlag ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
RWS, RDIJ
16-12-2009


Beschrijft het waargenomen gedrag van het water in het IJsselmeer. Het is vrijwel dagelijks gevolgd en geanalyseerd vanaf 1966. De feiten zijn verzameld, naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken, om van daaruit trends te presenteren.

83 p.
Definitief