Hydrologische effecten bij verdiepte ligging A50 op het ven Oud Meer nabij Son

A.C. Garritsen, H.J.A. Schmitz, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), afdeling WSG, Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant (RWS, NB), afdeling IVP

1997

Bureaustudie naar het hydrologische effect op het natuurgebied Oud Meer tijdens de aanleg van de verdiepte ligging van de RW50. Ook zijn de mogelijke effecten op de ecologie onderzocht. Geconcludeerd wordt dat de aanleg van de verdiepte ligging geen invloed zal hebben op het peil van het ven.

11 p.
bijl.
3 krt.
Met lit.opg.
RIZA-Werkdocument nr. 97.084x