Productspecificaties Hydrografie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
[S.l.] : RWS
28-02-2018

Hydrografie stelt eisen aan de hydrografische opnemingen waarbij aangetoond moet worden dat de waterdiepte voldoet aan de in het contract gestelde eisen. Rijkswaterstaat stelt daarbij eisen aan de kwaliteit van de hydrografische opnemingen en de inhoud en vorm van de op te leveren producten. In de kwaliteitseisen is onder andere aangegeven dat de hydrografische opnemingen moeten voldoen aan de Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen, zoals die medio 2009 zijn vastgesteld door Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie. De hydrografische opnemingen zijn met name bedoeld voor Rijkswaterstaat om als beheerder een goed inzicht te hebben in de actuele situatie van de Rijkswateren. De hieruit voorvloeiende digitale informatie wordt in het Landelijke Opslagsysteem Lodingen (LOL) opgeslagen. De producten die benodigd zijn voor deze werkzaamheden staan in de productspecificatie Hydrografie in de release zoals hieronder genoemd. De producten die benodigd zijn voor het project worden in het contract uitgevraagd. Voor meer informatie zhttps://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/index.aspx https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/index.aspx

2 dln.
dl. 1: Productspecificaties Hydrografie
dl. 2: Productvoorbeeldencatalogus Hydrografie
Het Contract geeft aan elke producten geleverd moeten worden.