Hydraulische ruwheid van de Bovenrijn en de Waal : voorstel voor onderzoek

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
11-1983

5 p.
tab.
Toegepast Onderzoek Waterstaat (TOW) heeft gegevens aangeleverd die gebruikt zijn in dit onderzoek. Het project Toegepast Onderzoek Waterstaat (TOW) was een samenwerking tussen Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) en Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
(WL-rapport ; LV1488)