Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas : onderzoek in het kader van het randvoorwaardenboek 2001

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), W. van de Langemheen, H.E.J. Berger
Lelystad : RWS, RIZA
2001

Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek wordt gegeven. Op basis van de conclusies van het onderzoek wordt een advies gegeven ten aanzien van de maatgevende afvoeren van Rijn en Maas en de bijbehorende golfvormen.

22 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2002.014)
Met lit. opg.
ISBN 9036954355