Huidige en toekomstige werkbelasting verkeerscoördinatoren VTS Den Helder : eindrapport

Berenschot, L.M.J. Fiers, C.J. Groen
Utrecht : Berenschot
1999

Onderzoek naar de huidige en toekomstige werkbelasting van de verkeerscoördinatoren van het VTS (vessel traffic services) Den Helder.

26 p.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV). - Projectbegeleiding C.P.M. Willems