Hoogwatergolf doorbraak Möhnetalsperre op 17 mei 1943

P.J. Wemelsfelder, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging Hydrometrische Afdeling

1947

3 p.
graf ; 30 cm
Overdruk uit weekblad "de Ingenieur", 1947, no. 42, Bouw en Waterkunde 11
Nota nr. (WWKZ) HY-019