Hoogten van verkenmerken in en om de Wieringermeer

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW]

1931

ongep.
tab.
Met afz.: Aanvullende opgave no. 1 (december 1933)