Hoogspanningslijnen over vaarwegen in Nederland

Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Sectie Binnenscheepvaart (RWS, DVK)
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1970

Bevat een overzichtskaart der vaarwegen met het bovengrondse net van hoogspanningslijnen en een lijst met gegevens van deze hoogspanningslijnen ter plaatse waar zij een vaarweg kruisen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de waterstanden in de aangegeven wateren

3 [40] p.
tab.
Met medewerking van de Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (V.D.E.N.)