Hoofdwegennet regio Schiphol Westrandweg Amsterdam (RWS) : aanvullende projectnota, aanvullend milieu-effectrapport

(Ministerie van Verkeer en Waterstaat), Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland
Haarlem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1990

55 p.
fig., krt., tab. : 30 cm
Lit. opg. : p. 55