Hoofdthema's sociaal-economisch binnenvaartbeleid

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Den Haag : Verkeer en Waterstaat
1988

Geeft eerst een algemene situatieschets van de Nederlandse binnenvaart.
Vervolgens wordt de positie van de binnenvaart in internationaal verband bekeken.
Tenslotte komen de binnenlandse problemen aan de orde (vrachtverdeling, vervoerketens, samenwerking, nieuwe technieken) en worden mogelijke oplossingen voor de problemen gegeven.

21 p.
bijl. ; 30 cm