Hoofdstructuur FAIS

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Financieel Economische Zaken

1991

In grote lijnen worden opbouw en structuur van FAIS beschreven.
FAIS is een geautomatiseerd systeem waarmee de administratie rond de begroting gevoerd wordt.
Ook de samenhang met de Administratieve Organisatie rondom FAIS, en de diverse onderdelen van de begrotingscyclus en de bedrijfsvoering worden behandeld.

47 p.
afbeeldingen ; 30 cm