Memo Historische suppletievolumes voor handhaven kustlijn Delta, Holland en Waddengebied : suppletievolumes over de periode 2012 – 2023 voor het handhaven van de Nederlandse kustlijn, uitgesplitst in de deelgebieden Deltakust, Hollandse Kust en Waddenkust

Q. Lodder, H. de Looff, L. Brakenhoff; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
[Lelystad] : RWS, WVL
04-05-2021

In dit memo worden de uitgevoerde en de nog geplande suppletievolumes beschouwd, waarmee tussen 2012 en 2023 de Nederlandse kust is/wordt onderhouden.

12 p.
bijl., ill.