Het zoetwatermoeras de Oostvaardersplassen : een studie naar het ecologisch functioneren van het binnenkaads gebied van de Oostvaardersplassen ten behoeve van ontwikkeling en beheer

C.W. Iedema en P. Kik, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

Bedoelt om het inzicht te vergroten in de ecologische ontwikkeling van het zoetwatermoerasgedeelte van het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Naast een algemene beschrijving van de belangrijke factoren en processen m.b.t. het ecologisch functioneren van zoetwatermoerasgebieden en het ecologisch functioneren van de Oostvaardersplassen wordt de inrichtings- en beheersproblematiek geanalyseerd en worden oplossingsrichtingen en beheersmodellen besproken.

109, [31] p.
fig., graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-13 Abw)
Met lit. opg.