Het wegenvraagstuk om Haarlem

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Arrondissement Haarlem
[Haarlem] : RWS, NH
05-1944

23 p.
bijl., ill.
Bevat tevens een rapport met losse figuren en nog enkele andere losse bijlagen met figuren
Met losse brief betreffende het wegenvraagstuk om Haarlem als bijlage