Het vul- en ledigingsproces bij gebruik van deuropeningen : standaarisatie van de breedte voor rechthoekige vul- en ledigingsopeningen

M.J. van der Marel, Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1990

Verricht onderzoek naar de vul- en ledigingssystemen van sluizen via de ontwikkelde rekenmodellen (TROS en LOCKFILL), die hebben geleid tot een hydraulische sluisontwerp. Gezien de overeenkomsten tussen sluizen is onderzoek verricht naar standaardisering van een aantal aspecten van het sluisontwerp, dat moet leiden tot efficientere en goedkopere ontwerpen van schutsluizen. Gaat na of met een vul- en ledigingssysteem in de deur, standaardbreedten voor rechthoekige vul- en ledigingsopeningen kunnen worden ontwikkeld. Hiertoe is in opdracht van de Rijkswaterstaat onderzoek naar verricht. Resultaat van dit onderzoek is dat voor de in Nederland meest voorkomende sluizen een aantal standaardbreedten toe te passen zijn.

2 dl.
fig.
(Bouwspeurwerk Constructies en Water BSW-CW; 66)
Q255 dl. V
Q255 dl. VI
Q255 dl. VII
Met lit.opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwspeurwerk (RWS, BSW)