Het verloop van de melkproduktie van de koeien in Oostelijk Flevoland in de eerste 3 jaar na uitgifte van de bedrijven

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Hoofdafdeling Cultuurtechniek en recreatie, door T. Hopman
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1970

Bespreking van de resultaten van een onderzoek naar eventuele melkproductiedaling in Oostelijk Flevoland.

9 p.
bijl., graf., tab.
(Intern rapport / RIJP ; no.181)
Met samenvatting