Het verloop van de grondwaterstand bij 'De Duintjes' in het Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom in 1982

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door D.J. Fluyt
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1983

Aanvullend onderzoek betreffende de uitgangssituatie van het Markiezaat van bergen op Zoom. Men heeft het effect van het wegvallen van het getij geregistreerd.

1, [3] p.
graf., krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-38 Abw)
Met lit. opg.