Het verloop van de gehalten aan kali, koolzure kalk en fosfaat in jonge, zware zeekleigrond over een periode van ongeveer vijftien jaar in Oostelijk Flevoland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door A. Habbekotté
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1981

Dit rapport behandelt de veranderingen van de gehalten aan de belangrijkste bodembestanddelen van een jonge, zware zeekleigrond gedurende een periode van 15 jaar. De gevolgen van deze veranderingen voor de opbrengsten worden wel gememoreerd, maar zijn niet het hoofdonderwerp.

69 p.
fig., tab.
(RIJP-rapport ; 1981-19 Abw)
Met lit. opg.