Het verkeerssignaleringssysteem MTM2

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
10-2001

Beschrijving van het verkeerssignaleringssysteem MTM2, opvolger van het verouderde MTM-juli systeem. Beschreven wordt wat de kenmerken en de achtergronden ervan zijn en wat er nieuw is aan dit systeem.