Het vergoeden van overstromingsschade : lessen uit het buitenland : inventarisatie in het kader van de risicobeheersing in kustplaatsen

Arcadis, L. Eshuis
Rotterdam : Arcadis
27-12-2005

In deze rapportage staat het vergoeden van buitendijkse overstromingsschade in kustgebieden centraal. Uit ervaringen in Engeland, Frankrijk, de VS, Spanje, België, Denemarken, Duitsland en Zweden worden lessen voor Nederland getrokken.

51 p.
Met samenvatting
Met lit. opg.
Rapport in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)