Het verband tussen de elasticiteitsmodulus en de druksterkte en buigtreksterkte van beton. De eigenschappen van beton met kunstharsen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Wegbouwkundige Dienst (RWS, WBD)
Delft : RWS, WBD
1958

9 p.