Het verband tusschen neerslag en afvoer in het stroomgebied van het Meppelerdiep : berekening van in de toekomst aldaar te verwachten afvoer

J. Volkers, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1940

8 p.
tab.