Het uitzetten van vier kolonies Formica Polyctena Foerster (kale rode bosmier) in de Flevopolders en onderzoek naar de toestand van eerder uitgezette kolonies

F.C.M. Kerkum, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1980

In 1979 is besloten om de vrij sterke aantasting van de bossen in Flevoland door rupsen van een aantal vlindersoorten te bestrijden met selectieve, oecologisch verantwoorde middelen. Eén van deze middelen is het uitzetten van rode bosmieren. Het uitzetten en stichten van kolonies van de kale rode bosmier is hier beschreven.

11 p.
bijl., ill., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-245 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.