Het scheepvaartverkeer op de Noordzee 1975-1980 gezien vanuit de lucht

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat Hoofddirectie van de Waterstaat en Directie Noordzee (RWS, NZ)
[Rijswijk] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat (RWS, HW)
1980

Beschreven wordt het luchtwaarnemingsproject, genaamd Verkeersonderzoek Noordzee Visuele Identificatie (VONOVI), opgezet met als doel de nautische problematiek op de Noordzee, in het bijzonder het Nederlandse deel van het Continentaal Plat, in kaart te brengen. De gegevens zijn opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, waaruit informatie kan worden verkregen over route- intensiteit, routebreedte en routesamenstelling.

47 p.
ill., fig., krt., graf.
bijl.
Rijkswaterstaat-serie nr. 38
Ook verschenen als Rijkswaterstaat, Directie Noordzee Rapport: NZ-R 80.53