Het randmeer langs de Veluwe

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1952

Behandeling van het vraagstuk van de aansluiting tussen nieuwe polders en oude land. Ervan uitgaande dat in eerste instantie kan worden gekozen tussen een onmiddellijke aansluiting, zoals ook bij de Noordoostpolder is uitgevoerd, een scheiding door een randkanaal van beperkte breedte en een scheiding door een randmeer, zal worden aangetoond dat op verschillende gronden, waarvan de economische de belangrijkste zijn, de voorkeur moet worden gegeven aan een combinatie van randkanaal en randmeer.

65 p.
17 bijl.
(Nota / ZZW ; 231)