Het polderpeil, waarmee moet worden gerekend bij het ontwerpen van de kunstwerken

F.L. van der Bom, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, bureau Noordoostelijken Polder (RWS, ZZW)
Alkmaar : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1937

In verband met de aanleg van duurzame kunstwerken (gemalen en sluizen) wordt de bodeminklinking van de Noordoostpolder beschouwd op basis van bodemkundig onderzoek en ervaringen in de Wieringermeer.

9 p.
(Nota / ZZW ; 119)