Het plan voor de drooglegging van de Oosterpolder en de belangen van de provincie Overijssel

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1952

Handleiding bij het overleg, dat omtrent de meest gewenste vorm van de indijking en drooglegging van gedeelten van het IJsselmeer met de belanghebbenden in de provincie Overijssel dient plaats te vinden. Eerst volgt een korte omschrijving van het plan met aanwijzing van die punten, waarbij de belangen van de provincie in het geding komen. Verder komt aan de orde de scheepvaart van Overijssel naar de IJsselmeerhavens, terwijl tenslotte de verkeersverbindingen tussen Overijssel en de nieuwe polder worden besproken.

17 p.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 227A)