Het plan tot afsluiting van Veeregat en Zandkreek (Drie-Eilandenplan) : Rapport D

[J. van Veen] ; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD) directie Deltawerken-Zuid.
Den Haag : RWS, DD
1956

27 p.
Met 8 losse bijl.