Het ontstaan en de groei van de polder Oostelijk Flevoland

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Afdeling Inlichtingen

1961

tab.
(Publicatie ; nr. 20)