Het macrozoöbenthos van de Hond-Paap in het Eems-Dollard estuarium in 1988

H.L. Kleef, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, [voorwoord K. Essink]
[Haren] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
1991

In augustus 1988 is op de Hond/Paap in het middengebied van het Eems-Dollard estuarium een inventarisatie uitgevoerd van het macrozoöbenthos in relatie met het abiotisch milieu. Het doel van deze inventarisatie was het actualiseren en completeren van de kennis over de bodemfauna in het Eems-Dollard estuarium. De in 1988 verkregen kennis dient als refentie bij de beoordeling van te verwachten effecten bij menselijke ingrepen, b.v. in de hydrografie en sedimentologie van het gebied door baggeractiviteiten.

55 p.
ill ; 30 cm.
(Baghwad produkt ; 39)
Nota GWAO-91.061. - Met lit. opg.