Het landmeetkundige werk in de IJsselmeerpolders

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, door N.J.H. Göeken
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1963

Bespreekt in het kort het ontstaan van de landmeetkundige diensten in Nederland. Behandelt het landmeetkundige werk ten behoeve van de inpoldering waarbij aan de orde komen: Metingen ten behoeve van het kadaster; Uitzettingen; Metingen voor kaarten van diverse aard; Waterpassingen.

12 p.
ill.
(Flevo-Bericht ; A no. 37)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) op 18 december 1962