Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut : A. Organisatie en inrichting = Institut Météorologique Royal des Pays-Bas : A. Organisation et Diposition

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut
Utrecht : Kemink
1905

66 p.
Fig. ; 22 cm
(Mededeelingen en verhandelingen ; 102-1a)