Het grondwaterregime in het zoute-kwelgebied in de Marnewaard

H. Slager, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

Gaat in op hoe in 1984 het grondwaterregime van een klein gebied in het noorden van het Lauwerzeegebied tegen de afsluitdijk zich gedroeg onder invloed van de zoute kwel enerzijds en het diepe peil in de tocht anderzijds.

7, [7] p.
fig., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-9 Abw)
Met samenvatting