Het grondwaterregime als structuerende factor voor de begroeiing in afgesloten estuaria, met een toepassing in het Grevelingenbekken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door H.J. Drost en J. Visser
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1980

In de recent afgesloten estuaria komen enkele duizenden ha zandgronden voor. Deze zandgronden kunnen zowel in hydrologische als in vegetatiekundige zin worden gekarakteriseerd als standplaats voor vegetaties voornamelijk behorend tot de zgn. memoseries. In deze nota worden argumenten aangevoerd om deze memoseries op te splitsen in een stabiele en een dynamische.

32 p.
graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-190 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.