Het gebruik van faunabuizen onder rijkswegen : resultaten literatuur- en veldonderzoek

Bureau Waardenburg, G.J. Brandjes, R. van Eekelen, K. Krijgsveld, G.F.J. Smit
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
12-2002

Het is inmiddels redelijk bekend welke diersoorten gebruik maken van ecoducten, stobbenwallen onder viaducten en loopstroken onder duikers en bruggen. Over het gebruik van zogenaamde faunabuizen (dassentunnels) is vooral het gebruik door dassen onderzocht. Over welke andere diersoorten van faunabuizen gebruik maken en onder welke omstandigheden is minder bekend. RWS wil meer inzicht in voor welke sooren en in welke mate een knelpunt is opgelost door een faunabuis aan te leggen en heeft behoefte aan praktische kennis voer de eisen waaraan een goed gebruikte faunabuis moet voldoen. In 2001 is een literatuurstudie uitgevoerd en een onderzoeksplan opgesteld. In het najaar van 2001 en het voorjaar van 2002 is een veldonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van 48 faunabuizen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van inktstempels en sporenvellen.

102 p.
foto's, fig., graf.
Rapportnr. DWW-2002-123
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) / projectleider G. Veenbaas
ISBN 9026955203