Het gebruik van de Partech-troebelheidsmeter bij vaste meetopstellingen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Groningen, Meet- en Adviesdienst Delfzijl (MAD), opgemaakt door R. Brilhuis
Delfzijl : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Groningen (RWS, GR)
1983

Voor het meten van de concentratie van gesuspendeerd materiaal in water wordt bij de Meet- en Adviesdienst Delfzijl van Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van troebelheidsmeters van het fabrikaat Partech. In deze notitie wordt ingegaan op de ijkmethode van de troebelheidsmeter en op het vaststellen van de relatie tussen het troebelingssignaal en de gemeten suspensie in de natuur.

16, [11] p.
ill. ; 30 cm
Notitie (WWKZ-DEL) 83-24
Met lit. opg.